Нэвтрэх

БАРАА БУЦААХ БОДЛОГО

БҮТЭЭГДЭХҮҮН БУЦААХ БА ОНЛАЙН-ЗАХИАЛГА ЦУЦЛАХ БОДЛОГО

Оросын Холбооны Улсын Засгийн Газрын 19.01.98-ны №55 Тогтоолд батлагдсан барааны жагсаалтад орсон эд хэрэгслүүд буцаагдахгүй ба солигдохгүй. 

Манай интернет-дэлгүүрт эсвэл Үйлчлүүлэгчийн Үйлчилгээний Төвүүдэд худалдан авсан «Фиторайз» худалдааны нэрийн барааг «Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах тухай» Холбооны хуульд заасан журам ба хугацааны дагуу буцааж эсвэл сольж болно. 

Үнэнч хэрэглээний зарчмуудыг үндэслэж «Фитотрейд» ХХН хэрвээ барааны гадна төрх, ломб, үйлдвэрийн шошго нар хадгалагдсан, түүнчлэн энэхүү барааны үнийг худалдан авалт хийсэн өдрөөс хойш 10 хоногийн дотор төлсөнийг батлах барааны чек байгаа нөхцөлд «Фиторайз» худалдааны нэрийн чанартай, гэмтээгүй баглаа боодолтой барааг буцаах ба солихийг боломжтой гэж үзнэ. Өнгөрсөн сард худалдаж авсан барааг зөвхөн сар бүрийн 5-ны өдрөөс өмнөх хугацаанд сольж эсвэл буцааж болно. 

Үнэнч хэрэглээний зарчмуудыг үндэслэж «Фитотрейд» ХХН төлбөр хийснээс хойш 10 хоногийн дотор төлбөр хийгдсэн онлайн-захиалгыг цуцлахыг боломжтой гэж үзнэ. Өнгөрсөн сард төлсөн захиалгыг зөвхөн сар бүрийн 5-ны өдрөөс өмнөх хугацаанд цуцлаж болно. 

Худалдан авалт хийсэн сард төлсөн онлайн-захиалгыг цуцлах эсвэл бүтээгдэхүүнийг буцаах үед мөнгө буцаан олголтын хажуугаар энэхүү худалдан авалт/захиалгын төлөө ноогдсон Бизнес оноо буцааж олгогдоно. Ингэснээр Урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу оноо тооцолт тохируулагдана. 

Худалдан авалт хийсний дараа сарын 1-с 5-ны өдөр хүртэл хугацаанд бүтээгдэхүүн буцаасан эсвэл төлбөр хийсэн онлайн-захиалга цуцласан тохиолдолд энэ Зөвлөгөөний ажилтны Фитотөсөв түр хаагдана, өөрөөр хэлбэл зөвлөгөөний ажилтан түүнийг ашиглаж чадахгүй гэсэн үг. Буцаагдсан бараа эсвэл цуцлагдсан онлайн-захиалгын ноогдсон Бизнес оноо ба комиссийн урамшуулал (хэрвээ ноогдсон Бизнес онооны дүн түүнийг Зөвлөгөөний ажилтанд ноогдохыг боломжтой болгосон бол) буцаагдах үед Зөвлөгөөний ажилтны Фитотөсөв буцаж нээгдэнэ. Бараа буцаалт/онлайн-захиалга цуцлалтын дүн Бизнес оноогоор дүүрэх хүртэл Зөвлөгөөний ажилтны дараагийн бүх худалдан авалтуудаас Бизнес оноо баригдана. Хэрвээ Бизнес онооны ноогдол худалдан авалт хийсэн сард Зөвлөгөөний ажилтанд комиссийн урамшуулал хүртэхийг боломжтой болгосон, харин дараа нь бүтээгдэхүүн буцаах эсвэл онлайн-захиалга цуцлахад Бизнес онооны дүн комиссийн урамшуулал хүртэхийг боломжгүй болгосон бол Фитотөсөвөөс ноогдсон дүн хасагдана (буцаах бонусаас гадна). Бизнес оноо ба комиссийн урамшууллын дүн буцаалт/захиалга цуцлалтын бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлөгдсөн мөчид энэ Зөвлөгөөний ажилтны Фитотөсөвийн түр хаалт нээгдэнэ. Түүнээс гадна, худалдан авалтын дараа сарын 1-с 5-ны өдөр хүртэл хугацаанд бараа буцаах эсвэл онлайн-захиалг цуцлах нь хэрвээ буцаагсан бараа эсвэл цуцлагдсан онлайн-захиалгын Бизнес оноо мэргэшилийн хаалт ба/эсвэл промо явуулгын шагнал хүртэлтийг боломжтой болгосон нөхцөлд промо явуулгын үр дүнгийн дахин тооцоо (Зөвлөх ажилтны оролцож болох байсан) ба мэргэшилийн түвшний хаалтыг дагуулна. 
 
Худалдан авагчтай байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу хэрвээ хандсан өдөр нь ижил бараа бэлэн байхгүй тохиолдолд барааны солилт ижил бараа борлуулалтанд ирэхэд хийгдэж болно.

Хэрвээ Худалдан авагч зохих бус чанарын бараа хүртсэн бол тэр урьдчилан тогтоогдсон маягтын өргөдөл бөглөж барааг буцаах эсвэл солиулах эрхтэй. 

Барааны дутагдлын гарал үүслийн тухай маргаан гарсан тохиолдолд «Фитотрейд» ХХН үл хамаарах мэргэжилтнийг оролцуулж дараа нь магадлан шинжилгээний зардлыг Худалдан авагчаар төлүүлэх эрхтэй байна. 

Мөнгө буцаан олголт нь түүнийг төлсөн арга барилаас хамааран (бэлэн ба бэлэн бус төлбөр) зөвхөн паспорт үзүүлсэний дараа явагдана. 

Барааны чанар ба буцаалтын тухай асуулт гарсан тохиолдолд Худалдан авагч нар цахим хаягаар: help@phytorise.com, эсвэл утсаар хандаж болно: 
8 800 100 87 88 (Оросод ярихад үнэгүй)
8 800 080 87 18 (Казахстанд ярихад үнэгүй) 
8 499 110 87 88 (олон улсын яриа)

Мессежийн код

Нууц үгээ оруулна уу


Бүртгэлийг баталгаажуулах

Бүртгэлийг баталгаажуулах

Нэвтрэх

Нууц үг сэргээх

Нууц үг сэргээх амжилттай болсон

Захидал амжилттай илгээгдсэн

Бидэнд асуулттай хандана уу!

Эсрэг дуудлага

* тэмдэглэсэн талбаруудыг бөглөх шаардлагатай

"Дуудлага захиалах" товчийг дарсанаар та Хувийн мэдээлэл боловсруулах дүрмийг зөвшөөрнө

Амжилт!

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Таны суурин газар

Бүтээгдэхүүний бэлэн байдал