mn
mn

ДИСКЛЕЙМЕР ФИТОТРЕЙД

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ БА АРГА 
Та өөрийн хувийн мэдээллийг боловсруулахад олгосноор (түүн дотор системчлэл; хуримтлал; хадгалалт; тодруулалт - шинэчлэлт; өөрчлөлт; ашиглалт; дамжуулалт (түүнчлэн тараалт, олголт, нэвтрэлт), эзэнгүй болголт; хаалт; устгал; цуглуулалт; бичилт; хуримтлал; гаргаж авалт; ашиглалт; устгал, түүнчлэн автоматжуулсан ба бусад боловсруулалтын аргууд) Таны заасан мэдээллийг "Фитотрейд" ХХН ба бусад түнш компаниуд зөвхөн Танд мэдээллийн дэмжлэг үзүүлэх (түүн дотор, гэхдээ хязгаарлагдахгүйгээр: арга хэмжээнд урих, шинэ бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний тухай мэдээлэл олгох, FORISE худалдааны марктай холбоотой бусад мэдээлэл), түүнчлэн FORISE бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний тухай үйлчлүүлэгчдийн санал бодлын судалгаа явуулах үед ашиглагдана гэдгийг Та хүлээн зөвшөөрнө. 
Дээр дурдсан зорилгуудын дагуу Та өөрийн хувийн мэдээллээ олгосноор Та өөрийн хувийн мэдээллийн дамжуулалт ба тархалтыг хүлээн зөвшөөрч дээр дурдсан зорилгуудын дагуу, түүнчлэн холбооны шууд хэрэгсэл ашиглах замаар "Фитотрейд" ХХН-ийн бараа ба үйлчилгээг сурталчлах ба сайжруулах зорилгын дагуу Та хувийн мэдээлэл боловсруулалтанд урьдчилсан зөвшөөрлөө илэрхийлнэ. 
Таны зөвшөөрөл тодорхойгүй хугацаагаар олгогдоно. 
МЭДЭЭЛЭЛ АВАХААС ТАТГАЛЗАХ:
Дараах имэйл хаягаар: help@phytorise.com, 8 800 100 87 88 эсвэл 8 499 110 87 88 утсаар (ярихад үнэгүй) мэдэгдэл илгээснээр Та өөрийн зөвшөөрлөө хэзээ ч татаж авч болно: 

Мессежийн код

Нууц үгээ оруулна уу


Бүртгэлийг баталгаажуулах

Подтверждение наставника

Бүртгэлийг баталгаажуулах

Title

Нэвтрэх

Нууц үг сэргээх

Нууц үг сэргээх амжилттай болсон

Захидал амжилттай илгээгдсэн

Бидэнд асуулттай хандана уу!

Эсрэг дуудлага

* тэмдэглэсэн талбаруудыг бөглөх шаардлагатай

"Дуудлага захиалах" товчийг дарсанаар та Хувийн мэдээлэл боловсруулах дүрмийг зөвшөөрнө

Опрос о качестве обслуживания

Ваш регион проживания

Амжилт!

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Танд гүйцээгүй худалдан авалт байна

Таны суурин газар

Бүтээгдэхүүний бэлэн байдал

Хотите стать Консультантом?

Захиалга цуцлах

Захиалгын төлбөр

Уведомить о наличии продукта

Товара нет в наличии